Trả lời hoạt động khám phá trang 84 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Làm thế nào để biết cây bút chì dài hơn cây bút mực bao nhiêu xăng-ti-mét?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dùng thước thẳng đo độ dài hai cây bút.

Lời giải chi tiết

- Dùng thước thẳng đo độ dài hai cây bút.

- Lấy độ dài cây bút chì trừ đi độ dài cây bút mực.


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu