Trả lời hoạt động khám phá trang 81 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Cho hình chữ nhật ABCD ở Hình 1. Xác định số điểm chung của hai cặp đường thẳng AB và AD; AB và DC.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát Hình 1 và xác định số điểm chung của các cặp đường thẳng.

Lời giải chi tiết

AB và AD có một điểm chung là A.

AB và DC không có điểm chung.


Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu