Trả lời hoạt động khám phá 2 trang 91 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Em gấp đôi mảnh giấy hình vuông theo đường chéo (như Hình 6) để tạo thành các góc và lấy bút khoanh một cung vào góc, vẽ một điểm M trong phần giấy vừa gấp.

Điểm M cho ta hình ảnh điểm trong của góc nói trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Làm như hướng dẫn của đề bài

Lời giải chi tiết

Xem video hướng dẫn.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 6. Góc