Trả lời hoạt động khám phá 2 trang 47 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Khối lượng cafein có trong hạt cà phê Robusta của Buôn Ma Thuột là 2,5%. Muốn điều chế được 200 g cafein ta cần phải có bao nhiêu gam hạt cà phê Robusta?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn tìm số b khi biết a% của b là c, ta tính: b = \(\frac{c}{a}.100\)

Lời giải chi tiết

Muốn điều chế được 200 g cafein ta cần có số gam hạt cà phê là:

 \(\frac{{200.100\;}}{{2,5}}\)= 8000 (gam)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu