Trả lời hoạt động khám phá 1 trang 89 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Các hình trong Hình 1 có đặc điểm chung gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 1 và trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết

Các hình trong hình 1 đều được tạo thành từ hai tia khác nhau, có chung một điểm làm gốc.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 6. Góc