Trả lời Hoạt động 2 trang 49 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 2


Tỉ số phần trăm trong đời sống

Đề bài

Tỉ số phần trăm trong đời sống

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thống kê số bạn biết nấu cơm

Tỉ số phần trăm giữa các bạn biết nấu cơm và tổng số bạn = Số bạn biết nấu cơm : tổng số bạn . 100%

Lời giải chi tiết

Giả sử lớp em có 50 bạn, em thống kê được trong lớp có 35 bạn biết nấu cơm thì tỉ số phần trăm giữa các bạn biết nấu cơm và tổng số bạn trong lớp là:

\(\frac{35}{50}\).100% = 70%

Loigiaihay


Bình chọn:
4.2 trên 13 phiếu
  • Trả lời Hoạt động 1 trang 48 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 2

    a) Sau 2 năm, bác Lan phải trả cho ngân hàng số tiền cả gốc cả lãi là bao nhiêu? b) Giá vốn trung bình của các sản phẩm ở cửa hàng là 120 000 đồng và bán với giá là 170 000 đồng. Sau 2 năm sản xuất kinh doanh, để tiền lãi thu vào đủ thanh toán hết nợ với ngân hàng thì cửa hàng phải sản xuất và tiêu thụ được bao nhiêu sản phẩm?

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí