Bình chọn:
4.7 trên 105 phiếu
Bài 3 trang 179 SGK Đại số và giải tích 11 Bài 3 trang 179 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 3 trang 179 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải các phương trình

Xem chi tiết
Bài 4 trang 179 SGK Đại số và giải tích 11 Bài 4 trang 179 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 4 trang 179 SGK Đại số và Giải tích 11. Trong một bệnh viện có 40 bác sĩ ngoại khoa. Hỏi có bao nhiêu cách phân công ca mổ, nếu mỗi ca gồm:

Xem chi tiết
Bài 5 trang 179 SGK Đại số và giải tích 11 Bài 5 trang 179 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 5 trang 179 SGK Đại số và Giải tích 11. Tìm số hạng không chứa a trong khai triển nhị thức

Xem chi tiết
Bài 6 trang 179 SGK Đại số và giải tích 11 Bài 6 trang 179 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 6 trang 179 SGK Đại số và Giải tích 11. Chọn ngẫu nhiên ba học sinh từ một tổ gồm sáu nam và bốn nữ. Tính xác suất sao cho:

Xem chi tiết
Bài 7 trang 179 SGK Đại số và giải tích 11 Bài 7 trang 179 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 7 trang 179 SGK Đại số và Giải tích 11. Một tiểu đội có 10 người được xếp ngẫu nhiên thành hàng dọc, trong đó có anh A và anh B. Tính xác suất sao cho:

Xem chi tiết
Bài 8 trang 180 SGK Đại số và giải tích 11 Bài 8 trang 180 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 8 trang 180 SGK Đại số và Giải tích 11. Tìm cấp số cộng tăng, biết rằng tổng ba số hạng đầu của nó bằng 27 và tổng các bình phương của chúng bằng 275.

Xem chi tiết
Bài 9 trang 180 SGK Đại số và giải tích 11 Bài 9 trang 180 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 9 trang 180 SGK Đại số và Giải tích 11. Hãy tính tổng của năm số hạng đầu của cấp số nhân đã cho.

Xem chi tiết
Bài 10 trang 180 SGK Đại số và giải tích 11 Bài 10 trang 180 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 10 trang 180 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính các giới hạn sau

Xem chi tiết
Bài 11 trang 180 SGK Đại số và giải tích 11 Bài 11 trang 180 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 11 trang 180 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho hai dãy số (un), (vn) với

Xem chi tiết
Bài 12 trang 180 SGK Đại số và giải tích 11 Bài 12 trang 180 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 12 trang 180 SGK Đại số và Giải tích 11. Chứng minh rằng hàm số y = cos x không có giới hạn khi x -> + ∞

Xem chi tiết
Bài 13 trang 180 SGK Đại số và giải tích 11 Bài 13 trang 180 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 13 trang 180 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính các giới hạn sau

Xem chi tiết
Bài 14 trang 181 SGK Đại số và giải tích 11 Bài 14 trang 181 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 14 trang 181 SGK Đại số và Giải tích 11. Chứng minh rằng phương trình sau có ít nhất một nghiệm: sin x = x – 1

Xem chi tiết
Bài 15 trang 181 SGK Đại số và giải tích 11 Bài 15 trang 181 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 15 trang 181 SGK Đại số và Giải tích 11. Phương trình sau có nghiệm hay không trong khoảng (-1, 3):

Xem chi tiết
Bài 16 trang 181 SGK Đại số và giải tích 11 Bài 16 trang 181 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 16 trang 181 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải các phương trình

Xem chi tiết
Bài 17 trang 181 SGK Đại số và giải tích 11 Bài 17 trang 181 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 17 trang 181 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính đạo hàm của các hàm số sau

Xem chi tiết
Bài 18 trang 181 SGK Đại số và giải tích 11 Bài 18 trang 181 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 18 trang 181 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính đạo hàm cấp hai của các hàm số sau

Xem chi tiết
Bài 19 trang 181 SGK Đại số và giải tích 11 Bài 19 trang 181 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 19 trang 181 SGK Đại số và Giải tích 11. Hãy xác định các số a, b, c, d, biết rằng đồ thị hàm số (C) của hàm số y = f(x) đi qua các điểm (-1, -3), (1, -1) và (f'({1 over 3}) = 0)

Xem chi tiết
Bài 20 trang 181 SGK Đại số và giải tích 11 Bài 20 trang 181 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 20 trang 181 SGK Đại số và Giải tích 11. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ x = -1

Xem chi tiết
Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay