Hoạt động trang 118 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Thu thập dữ liệu về nhiệt độ trong tuần tại địa phương

Mục tiêu:

- Vận dụng kiến thức thống kê vào việc thu thập và biểu diễn thông tin.

- Tìm hiểu về biến đổi thời tiết của địa phương trong tuần.

- Rèn luyện năng lực tư duy và lập luận toán học, mô hình hoa toán học, giải quyết vấn đề

toán học, giao tiếp toán học.

Chuẩn bị:

- SGK Toán 6, giấy A0 để trình bày báo cáo và vẽ biểu đồ.

- Nếu có điều kiện có thể thuyết trình bằng trình chiếu.

Tiến hành hoạt động:

Làm việc nhóm

BƯỚC 1. Dùng nhiệt kế hoặc vào các trang web về thời tiết để thu thập nhiệt độ trong tuần tại nơi em ở.

Ví dụ nhiệt độ tại Thành phố Hồ Chí Minh từ 23/3/2020 đến 29/3/2020 theo trang web

https://www.accuweather.com/vi/vn/ho-chi-minh-city/353981/daily-weather forecast/353981

 

BƯỚC 2. Lập bảng thống kê và vẽ các biểu đồ loại biểu đồ cột và một kép biểu diễn dữ liệu thu

thập được.

Ví dụ 1:

 

Bước 3. Đọc biểu đồ và nêu nhận xét về biến đổi nhiệt độ trong tuần.

Ví dụ 2:

- Ngày nóng nhất trong tuần: Thứ Bảy.

- Ngày mát nhất trong tuần: Thứ Năm,

- Nhiệt độ giảm vào giữa tuần và tăng vào cuối tuần.

Bước 4. Mỗi nhóm lên trình bày sản phẩm và thuyết trình về nhận xét của mình.

Bước 5. Giáo viên đánh giá hoặc cho lớp đánh giá bằng bỏ phiếu.

Hướng dẫn:

Các em làm việc theo nhóm theo 5 bước được hướng dẫn trong sách giáo khoa.

Bước 1: Phân công 1 - 2 bạn trong nhóm tìm kiếm dữ liệu trên các trang web về thời tiết.

Bước 2: Chia nhóm thành 3 nhóm nhỏ để thực hiện:

-  Lập bảng thống kê

- Vẽ biểu đồ cột

- Vẽ biểu đồ cột kép

Bước 3: Các bạn trong nhóm cùng nhau đọc biểu đồ và đưa ra nhận xét.

Bước 4: Chọn ra 2 bạn trình bày tốt, trôi chảy lên thuyết trình kết quả thảo luận của nhóm.

Bước 5: Giáo viên đánh giá, các nhóm rút kinh nghiệm cho bài tập nhóm lần sau.

Loigiaihay.com 


Bình chọn:
4.4 trên 12 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí