Giải Bài 9.29 trang 79 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Biểu đồ cột kép sau đây biểu diễn số xe ô tô bán được của mẫu xe X và Y trong các năm từ 2012 đến 2015.

a)     Năm nào mẫu xe X bán được nhiều nhất?

b)    Những năm nào mẫu xe X bán được nhiều hơn mẫu xe Y?

c)     Những năm nào mẫu xe Y bán được nhiều hơn mẫu xe X?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát số xe mỗi loại bán được ở các năm

Lời giải chi tiết

a)     Năm 2015 mẫu xe X bán được nhiều nhất( 120 chiếc)

b)    Những năm mẫu xe X bán được nhiều hơn mẫu xe Y là: 2014 và 2015.

c)     Những năm mẫu xe Y bán được nhiều hơn mẫu xe X là: 2012 và 2013.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: