Giải bài 8 trang 45 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây dài khoảng 56 km, nhưng trên một bản đồ chỉ đo được 2,8 cm. Tìm tỉ lệ của bản đồ. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tỉ lệ bản đồ = độ dài trên bản đồ : độ dài thực tế

Lời giải chi tiết

Đổi \(56\,km{\rm{ }} = \;\;5{\rm{ }}600{\rm{ }}000{\rm{ }}cm\).

Tỉ lệ của bản đồ là: 

\(\frac{{2,8}}{{5600000}} = \frac{1}{{2000000}}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu