Giải Bài 6.35 trang 15 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hiện nay, khoảng \(\frac{2}{5}\) diện tích đất của Việt Nam được che phủ bởi rừng. Có khoảng \(\frac{7}{{10}}\) diện tích rừng tự nhiên, còn lại là rừng trồng. Hỏi:

a)     Diện tích rừng tự nhiên bằng mấy phần diện tích đất của Việt Nam?

b)    Diện tích rừng tự nhiên bằng mấy phần diện tích rừng trồng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép nhân, chia phân số

Lời giải chi tiết

a)     Diện tích rừng tự nhiên bằng số phần diện tích đất của Việt Nam là:

\(\frac{2}{5}.\frac{7}{{10}} = \frac{7}{{25}}\)

b)    Diện tích rừng trồng bằng số phần diện tích rừng là:

\(1 - \frac{7}{{10}} = \frac{3}{{10}}\)

Diện tích rừng tự nhiên bằng số phần diện tích rừng trồng là:

\(\frac{7}{{10}}:\frac{3}{{10}} = \frac{7}{3}\)


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu