Bài 6.19 trang 185 SBT đại số 10


Giải bài 6.19 trang 185 sách bài tập đại số 10. Hãy tính theo m...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho \(\tan \alpha  + \cos \alpha  = m\), hãy tính theo m

LG a

\({\tan ^2}\alpha  + {\cot ^2}\alpha \)

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& {\tan ^2}\alpha + {\cot ^2}\alpha \cr 
& = {(\tan \alpha + \cot \alpha )^2} - 2\tan \alpha \cot \alpha \cr &= {m^2} - 2 \cr} \)

LG b

\({\tan ^3}\alpha  + {\cot ^3}\alpha \)

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& {\tan ^3}\alpha + {\cot ^3}\alpha \cr 
& = (\tan \alpha + \cot \alpha )({\tan ^2}\alpha - \tan \alpha \cot \alpha + {\cot ^2}\alpha )\cr 
& = m({m^2} -2-1) \cr 
& = m({m^2} - 3) \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài