Bài 4.45 trang 113 SBT đại số 10


Giải bài 4.45 trang 113 sách bài tập đại số 10. Tìm tập nghiệm của bất phương trình...

Đề bài

Tìm tập nghiệm của bất phương trình \(\left| {5 - 8x} \right| \le 1\) là

A. \((\dfrac{1}{2};\dfrac{3}{4})\)                    B. \(\left[ {\dfrac{1}{2};\dfrac{3}{4}} \right]\)

C. \(\left[ {\dfrac{3}{4}} \right.; + \infty )\)              D. \(( - \infty ;\left. {\dfrac{1}{2}} \right]\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết: Với a>0 thì \(\left| {f\left( x \right)} \right| \le a \Leftrightarrow  - a \le f\left( x \right) \le a\)

Lời giải chi tiết

\(|5 - 8x| \le 1\)\( \Leftrightarrow \left| {8x - 5} \right| \le 1\)\( \Leftrightarrow  - 1 \le 8x - 5 \le 1\)\( \Leftrightarrow  - 1 + 5 \le 8x \le 1 + 5\)\( \Leftrightarrow \dfrac{1}{2} \le x \le \dfrac{3}{4}\)

Đáp án B.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài