Bài 4.41 trang 113 SBT đại số 10


Đề bài

Giải bất phương trình sau

\(|5 - 8x| \le 11\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết: Với \(a>0\) thì: \(\left| {f\left( x \right)} \right| \le a \Leftrightarrow  - a \le f\left( x \right) \le a\)

Lời giải chi tiết

\(|5 - 8x| \le 11\)\( \Leftrightarrow |8x - 5| \le 11\)\( \Leftrightarrow  - 11 \le 8x - 5 \le 11\)
\(⇔ - 11 + 5 \le 8x \le 11 + 5\)

\( \Leftrightarrow  - 6 \le 8x \le 16\)

\( \Leftrightarrow \dfrac{{ - 3}}{4} \le x \le 2\)

Vậy bất phương trình có nghiệm \(\dfrac{{ - 3}}{4} \le x \le 2\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài