Bài 4.37 trang 112 SBT đại số 10


Đề bài

Xét dấu biểu thức sau:

\(f(x) = (4x - 1)(x + 2)(3x - 5)( - 2x + 7)\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tìm các giá trị làm cho \(f(x) = 0\)

- Kẻ bảng xét dấu

- Đưa ra kết luận dựa vào bảng xét dấu

Lời giải chi tiết

\(f(x) = 0\)\( \Leftrightarrow (4x - 1)(x + 2)(3x - 5)( - 2x + 7) = 0\)\( \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}{4x - 1 = 0}\\{x + 2 = 0}\\{3x - 5 = 0}\\{ - 2x + 7 = 0}\end{array}} \right.\)\( \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}{x = \dfrac{1}{4}}\\{x =  - 2}\\{x = \dfrac{5}{3}}\\{x = \dfrac{7}{2}}\end{array}} \right.\)

Ta có bảng xét dấu

 

 Từ bảng xét dấu ta thấy:

\(f(x) > 0\) khi \(x \in ( - 2;\dfrac{1}{4})\) hoặc \(x \in (\dfrac{5}{3};\dfrac{7}{2})\)

\(f(x) < 0\) khi \(x \in ( - \infty ; - 2),x \in (\dfrac{1}{4};\dfrac{5}{3}),x \in (\dfrac{7}{2}; + \infty )\)

\(f(x) = 0\)khi \(x =  - 2,x = \dfrac{1}{4},x = \dfrac{5}{3},x = \dfrac{7}{2}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài