Giải bài 4 trang 107 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

 Gieo 2 con xúc xắc cân đối và quan sát số chấm xuất hiện ở mặt trên mỗi con xúc xắc.

Hãy đánh giá xem các sự kiện sau là chắc chắn, không thể hay có thể xảy ra.

a) Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 1.

b) Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 1.

c) Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc lớn hơn 1.

d) Hai mặt xuất hiện cùng số chấm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mỗi con xúc sắc có 6 mặt mỗi mặt có số chấm là: 1, 2, 3, 4, 5, 6 để suy luận.

Lời giải chi tiết

a)  Không thể xảy ra

b) Có thể xảy ra

c) Chắc chắn xảy ra

d) Có thể xảy ra

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu