Giải Bài 3.43 trang 74 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Giải thích tại sao: Nếu hai số cùng chia hết cho 3 thì tổng và hiệu của hai số đó cũng chia hết cho 3. Hãy thử phát biểu một kết luận tổng quát.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khi a\( \vdots \)b thì ta có thể viết a = b.q (\(b \ne 0\))

Lời giải chi tiết

Hai số cùng chia hết cho -3 thì được viết dưới dạng (-3).a và (-3).b (a, b thuộc Z)

Khi đó tổng 2 số là: (-3).a + (-3).b =  (-3)(a + b) chia hết cho (-3)

Hiệu 2 số là: (-3).a - (-3).b = (-3).(a - b) chia hết cho (-3)

Tổng quát: Cho các số a, b, c thuộc Z, a và b cùng chia hết cho c thì tổng hoặc hiệu của chúng cũng chia hết cho c.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài