Trả lời Tranh luận trang 74 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Có hai số nguyên a, b khác nhau nào mà a \( \vdots \) b và b \( \vdots \) a không?

Bạn vuông:”Sao mà thế được!”

Bạn tròn: “A ha, tớ vừa tìm thấy hai số như vậy đấy!...”

Không biết tròn tìm được hai số nguyên nào nhỉ?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xét trường hợp đặc biệt hai số nguyên đối nhau.

Lời giải chi tiết

Hai số nguyên đối nhau thì thỏa mãn đề bài, ví dụ: 2\( \vdots \)(-2)và (-2)\( \vdots \)2

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu