Trả lời Luyện tập 1 trang 73 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


1. Thực hiện phép chia 135 : 9. Từ đó suy ra thương của các phép chia 135 : (-9) và (-135): (-9) 2. Tính: a) (-63): 9; b) (-24): (-8).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LT1

1. Thực hiện phép chia 135 : 9. Từ đó suy ra thương của các phép chia 135 : (-9) và (-135): (-9)

2. Tính: a) (-63): 9;        b) (-24): (-8).

Phương pháp giải:

m : (-n) = -(m:n)

(-m) : (-n) = m:n

Lời giải chi tiết:

1. 135 : 9 = 15

Từ đó ta có: 135 : (-9) = -15   ;   (-135) : (-9) = 15

2. a) (-63) : 9 = -7   ;   (-24) : (-8) = 3

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài