Giải bài 3 trang 49 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Một loại bột nêm có chứa 60% bột ngọt. Tính khối lượng bột ngọt có trong gói 20 g bột nêm loại đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn tìm giá trị a% của số b, ta tính: b. a% = b.\(\frac{a}{{100}}\).

Lời giải chi tiết

Khối lượng bột ngọt có trong 20 g bột là:

20.60% = \(\frac{{20.60}}{{100}}\)= 12 (gam)

Đáp số: 12 gam

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu