Bài 1.39 trang 42 SBT hình học 10


Giải bài 1.39 trang 42 sách bài tập hình học 10. Xét xem các cặp vec tơ sau có cùng phương không? Trong trường hợp cùng phương thì xét xem chúng cùng hướng hay ngược hướng...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Xét xem các cặp vec tơ sau có cùng phương không? Trong trường hợp cùng phương thì xét xem chúng cùng hướng hay ngược hướng.

LG a

\(\overrightarrow a  = (2;3),\overrightarrow b  = ( - 10; - 15)\)

Phương pháp giải:

Sử sụng lý thuyết : Nếu \(\overrightarrow a  = k\overrightarrow b \) mà \(k > 0\) thì hai véc tơ \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) cùng hướng.

Nếu \(\overrightarrow a  = k\overrightarrow b \) mà \(k < 0\) thì hai véc tơ \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) ngược hướng.

Giải chi tiết:

\(\overrightarrow a ,\overrightarrow b \) ngược hướng vì \(\overrightarrow b  =  - 5\overrightarrow a \).

LG b

 \(\overrightarrow u  = (0;7),\overrightarrow v  = (0;8)\).

Phương pháp giải:

Sử sụng lý thuyết : Nếu \(\overrightarrow a  = k\overrightarrow b \) mà \(k > 0\) thì hai véc tơ \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) cùng hướng.

Nếu \(\overrightarrow a  = k\overrightarrow b \) mà \(k < 0\) thì hai véc tơ \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) ngược hướng.

Giải chi tiết:

 \(\overrightarrow u ,\overrightarrow v \) cùng hướng vì \(\overrightarrow u  = \dfrac{7}{8}\overrightarrow v \).

LG c

\(\overrightarrow m  = ( - 2;1),\overrightarrow n  = ( - 6;3)\).

Phương pháp giải:

Sử sụng lý thuyết : Nếu \(\overrightarrow a  = k\overrightarrow b \) mà \(k > 0\) thì hai véc tơ \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) cùng hướng.

Nếu \(\overrightarrow a  = k\overrightarrow b \) mà \(k < 0\) thì hai véc tơ \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) ngược hướng.

Giải chi tiết:

 \(\overrightarrow m ,\overrightarrow n \) cùng hướng vì \(\overrightarrow n  = 3\overrightarrow m \).

LG d

\(\overrightarrow c  = (3;4),\overrightarrow d  = (6;9)\)

Phương pháp giải:

Sử sụng lý thuyết : Nếu \(\overrightarrow a  = k\overrightarrow b \) mà \(k > 0\) thì hai véc tơ \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) cùng hướng.

Nếu \(\overrightarrow a  = k\overrightarrow b \) mà \(k < 0\) thì hai véc tơ \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) ngược hướng.

Giải chi tiết:

\(\overrightarrow c ,\overrightarrow d \) không cùng phương vì không tồn tại số \(k\) nào để \(\overrightarrow c  = k\overrightarrow d \).

LG e

 \(\overrightarrow e  = (0;5),\overrightarrow f  = (3;0)\),

Phương pháp giải:

Sử sụng lý thuyết : Nếu \(\overrightarrow a  = k\overrightarrow b \) mà \(k > 0\) thì hai véc tơ \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) cùng hướng.

Nếu \(\overrightarrow a  = k\overrightarrow b \) mà \(k < 0\) thì hai véc tơ \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) ngược hướng.

Giải chi tiết:

\(\overrightarrow e ,\overrightarrow f \) không cùng phương vì không tồn tại số \(k\) nào để \(\overrightarrow e  = k\overrightarrow f \).

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 4: Hệ trục tọa độ

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài