Giải bài 1 trang 49 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Một quyển sách có giá 48 000 đồng. Tìm giá mới của quyển sách sau khi:

a) giảm giá 25%;

b) tăng giá 10%.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Giá mới của quyển sách = giá ban đầu – số tiền được giảm

b) Giá mới của quyển sách = giá ban đầu +  số tiền tăng thêm

Lời giải chi tiết

a) Quyển sách giảm đi số tiền là: 

48 000.25% = \(\frac{{48000.25}}{{100}}\) = 12 000 ( đồng)

Giá mới của quyển sách là:

48 000 - 12 000 = 36 000 ( đồng)

b) Quyển sách tăng thêm số tiền là: 

48 000.10% = \(\frac{{48000.10}}{{100}}\)= 4 800 ( đồng)

Giá mới của quyển sách là:

48 000 + 4 800  = 52 800 ( đồng)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu