Giải bài 1 trang 32 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Viết các phân số sau đây dưới dạng số thập phân

\(\frac{{ - 3519}}{{100}};\,\frac{{ - 778}}{{10}};\,\,\frac{{ - 23}}{{1000}};\,\frac{{88}}{{100}}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Các phân số thập phân dương được viết dưới dạng số thập phân dương.

- Các phân số thập phân âm được viết dưới dạng số thập phân âm.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}\frac{{ - 3519}}{{100}} =  - 35,19;\,\,\,\frac{{ - 778}}{{10}} =  - 77,8;\\\,\,\frac{{ - 23}}{{1000}} =  - 0,023;\,\,\frac{{88}}{{100}} = 0,88\end{array}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1. Số thập phân