Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 1- Sinh học 9


Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 1- Sinh học 9

Đề bài

Câu 1 (5 điểm)

Cho ví dụ phân biệt hiện tượng trội hoàn toàn và trội không hoàn toàn.

Câu 2 (5 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất :

1. Số kiểu giao tử được hình thành là

A. 4n                                B. 2n

C .3n                                D. (3:1)n

2. Các con có nhóm máu A, B, AB không có nhóm máu O, kiểu gen của bố mẹ là

A. IAIB × IAIO                      B. IAIO × IBIO

C. IBIO × IOIO                     D. IAIO  × IOIO

3. Điều kiện cơ bản đảm bảo cho sự di truyển độc lập các cặp tính trạng là

A. số lượng và sức sống của đời lai phải lớn.

B. mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng phải tồn tại trên một cặp NST.

C. các gen tác động riêng rẽ lên sự hình thành tính trạng.

D. các gen trội phải lấn át hoàn toàn gen lặn.

4. Số kiểu hình và tỉ lệ phân li kiểu hình là

A. 3n và (3+1)n            B. 4n và ( 1 : 2 : 1 )n

C. 3n và (1 : 2 : 1 )n     D. 2n và (3 : 1)n

5. Số kiểu tổ hợp được hình thành là

A. 4n                              B. 2n

C. 3n                              D. (3: 1)n

Lời giải chi tiết

Câu 1.  (5 điểm)

Trội hoàn toàn

Trội không hoàn toàn

P:         Hạt trơn × Hạt nhăn

F1:       100% hạt trơn

F1:       tự thụ phấn

F2:       3 hạt trơn : 1 hạt nhăn

P:         Hoa đỏ × Hoa trắng

F1:       100% hoa hồng

F1:       tự thụ phấn

F2:       1 hoa đỏ : 2 hoa hồng : 1 hoa trắng

Câu 2. (5 điểm)

1

2

3

4

5

B

A

B

D

A

1. Số kiểu giao tử được hình thành là: 2n

Chọn B

2. Các con có nhóm máu A, B, AB không có nhóm máu O, kiểu gen của bố mẹ có ít nhất 1 bên không có IO

Chọn A

3. Điều kiện cơ bản đảm bảo cho sự di truyển độc lập các cặp tính trạng là mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng phải tồn tại trên một cặp NST.

Chọn B

4. Số kiểu hình và tỉ lệ phân li kiểu hình là 2n và (3 : 1)n

Chọn D

5. Số kiểu tổ hợp được hình thành là 4n

Chọn A

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí