Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 1- Sinh học 9


Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 1- Sinh học 9

Đề bài

Câu 1 (5 điểm)

Di truyền học là gì ? Biến dị là gì ? Biến dị và di truyền có mối quan hệ với nhau như thế nào ?

Câu 2 (5 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất

1. Di truyền học nghiên cứu

A. quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị.

B. cơ sở vật chất của hiện tượng di truyền và biến dị.

C. cơ chế của hiện tượng di truyền và biến dị.

D. quy luật và bản chất của hiện tượng di truyền và biến dị.

2. Một số thuật ngữ cơ bản được sử dụng trong Di truyền học là gì ?

A. Tính trạng (đặc điểm cụ thể về hình thái, cấu tạo, sinh lí của một cơ thể).

B. Cặp tính trạng tương phản (hai trạng thái biểu hiện trái ngược nhau của cùng một tính trạng).

C. Dòng thuần chủng (giống có đặc tính di truyền đồng nhất, các thế hệ sau giống thế hệ trước).

D. Cả A, B và C.

3. Menđen chọn các cặp tính trạng tương phản để thực hiện các phép lai vì

A. dễ theo dõi sự biểu hiện của các tính trạng.

B. thực hiện phép lai có hiệu quả cao.

C. dễ tác động vào sự biểu hiện các tính trạng.

D. cả B và C.

4. Trong phương pháp phân tích cơ thể lai của Menđen, điểm độc đáo nhất là gì ?

A. Cặp tính trạng đem lai phải tương phản.

B. Theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng qua các thế hệ lai.

C. Theo dõi sự di truyền của tất cả các tính trạng qua các thế hệ lai.

D. Dùng toán xác suất thống kê để phân tích các số liệu thu được trong thí nghiệm.

5. Thế nào là kiểu gen ?

A. Kiếu gen là tổng hợp toàn bộ các gen có trong cơ thể sinh vật.

B. Kiểu gen là tổ hợp các gen trong tế bào của cơ thể, thường chỉ xét một vài cặp gen đang được quan tâm.

C. Kiểu gen bao gồm toàn bộ gen trội được biểu hiện ra kiểu hình.

D. Cả A và B.

Lời giải chi tiết

Câu 1. (5 điểm)

- Di truyền học là môn khoa học nghiên cứu bản chất và quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị. Di truyền là hiện tượng truyền đạt các đặc tính hay tính trạng của bố mẹ, tổ tiên cho các thế hệ con cháu.

- Biến dị là hiện tượng con sinh ra khác với bố mẹ và khác nhau về nhiều chi tiết.

- Biến dị và di truyền là hai hiện tượng song song và gắn liền với quá trình sản. Những kiến thức cơ sở về di truyền học đề cập cơ sở vật chất, cơ chế và quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị.

Câu 2 (5 điểm)

1

2

3

4

5

D

D

A

B

B

1. Di truyền học nghiên cứu quy luật và bản chất của hiện tượng di truyền và biến dị.

Chọn D

2. Một số thuật ngữ cơ bản được sử dụng trong Di truyền học là:

- Tính trạng (đặc điểm cụ thể về hình thái, cấu tạo, sinh lí của một cơ thể).

- Cặp tính trạng tương phản (hai trạng thái biểu hiện trái ngược nhau của cùng một tính trạng).

- Dòng thuần chủng (giống có đặc tính di truyền đồng nhất, các thế hệ sau giống thế hệ trước).

Chọn D

3. Menđen chọn các cặp tính trạng tương phản để thực hiện các phép lai vì dễ theo dõi sự biểu hiện của các tính trạng.

Chọn A

4. Trong phương pháp phân tích cơ thể lai của Menđen, điểm độc đáo nhất là Theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng qua các thế hệ lai.

Chọn B

5. Kiểu gen là tổ hợp các gen trong tế bào của cơ thể, thường chỉ xét một vài cặp gen đang được quan tâm.

Chọn B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 21 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí