Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 4 - Sinh học 9

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 4 - Sinh học 9

Đề bài

Câu 1 (4 điểm)

Thường biến có đặc điểm gì ?

Câu 2 (6 điểm)

Chọn phương án trà lời đúng hoặc đúng nhất :

1. Biến dị nào di truyển được ?

A. Đột biến

B. Thường biến

C. Biến dị tổ hợp

D. Cả A và C

2. Thường biến là gì ?

A. Là những biến đổi về kiểu hình

B. Là những biến đổi vế kiểu gen

C. Là những biến đổi về NST

D. Là những biến đổi về cấu trúc của gen

3. Thường biến và mức phản ứng khác nhau ở điểm nào ?

A. Thường biên là những biến đổi ở kiểu hình, còn mức phản ứng là giới hạn của thường biến.

B. Thường biến chịu ảnh hưởng của môi trường và không do thay đổi về kiểu gen còn mức phản ứng do kiểu gen quy định,

C. Thường biến mang tính đồng loạt, mức phản ứng mang tính riêng lẻ.

D. Thường biến di truyền được còn mức phản ứng không di truyền được.

4. Mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình được thể hiện như thế nào ?

A. Kiểu hình chịu ảnh hưởng của kiểu gen nhiều hơn chịu ảnh hưởng của môi trường.

B. Kiểu hình chỉ do môi trường quy định, không chịu ảnh hưởng của kiểu gen.

C. Kiểu hình là kết quả của sự tác động qua lại giữa kiểu gen với môi trường.

D. Kiểu hình chỉ do kiểu gen quy định, không chịu ảnh hưởng của môi trường.

5. Nguyên nhân gây ra thường biến là gì ?

A. Do các nhân tố môi trường tác động lên cơ thể sinh vật

B. Do điều kiện nhiệt độ ở môi trường

C. Do biến đổi kiểu hình và chịu sự tác động của môi trường

D. Cả B và C

6. Mức phản ứng là gì ?

A. Là giới hạn thường biến của một kiểu gen (gen hay nhóm gen) trước môi trường khác nhau

B. Là khả năng sinh vật có thể phản ứng trước những điều kiện bất lợi của môi trường

C. Là mức độ biểu hiện kiểu hình trước những điều kiện sống khác nhau.

D. Cả B và C

Lời giải chi tiết

Câu 1 (4 điểm)

Thường biến là loại biến dị đồng loạt theo cùng một hướng xác định đối với một nhóm cá thể có cùng kiểu gen và sống trong điều kiện giống nhau.

Các biến đổi này tương ứng với điều kiện môi trường.

Thường biến không do những biến đổi trong kiểu gen nên không di truyền.

Nhờ có những thường biến mà cơ thể phản ứng linh hoạt về kiểu hình đảm bảo sự thích ứng trước những thay đổi nhất thời hoặc theo chu kì của môi trường.

Câu 2 (6 điểm)

1

2

3

4

5

6

D

A

B

C

D

A

 Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 9 - Xem ngay

Các bài liên quan: - CHƯƠNG IV: BIẾN DỊ

 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 4 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 4 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 4 - Sinh học 9

Xem chi tiết
 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 4 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 4 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 4 - Sinh học 9

Xem chi tiết
 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 4 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 4 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 4 - Sinh học 9

Xem chi tiết
 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình Mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình

Các tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vậo kiểu gen, thường ít chịu ánh hưởng của môi trường.

Xem chi tiết
Tính đặc trưng của bộ nhiễm sắc thể Tính đặc trưng của bộ nhiễm sắc thể

Trong tế bào sinh dưỡng (tế bào xôma), nhiễm sắc thể (NST) tồn tại thành từng cặp tương đồng (giống nhau vể hình thái, kích thước). Trong cặp NST tương đồng, một NST có nguồn gốc từ bố, một NST có nguồn gốc từ mẹ.

Xem chi tiết
Lai phân tích Lai phân tích

Lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn.

Xem chi tiết
Sự phát sinh thể dị bội Sự phát sinh thể dị bội

Cơ chế phát sinh thể 3 nhiễm và thể một nhiễm: Do ở một bên bố hoặc mẹ có một cặp NST tương đồng không phân li, tạo ra hai loại giao tử đột biến:

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng