Bình chọn:
4.5 trên 105 phiếu
Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 64.2. Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 64.2.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 191 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 64.3. Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 64.3.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 191 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 64.4. Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 64.4.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 192 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 64.5. Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 64.5.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 192 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Hãy điền các số tương ứng với các nhóm thực vật vào đúng vị trí của cây phát sinh ở hình 64.1. Hãy điền các số tương ứng với các nhóm thực vật vào đúng vị trí của cây phát sinh ở hình 64.1.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 192 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Hãy ghép các chữ a, b, c, d, e, g, h, i với các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 theo trật tự tiến hóa của giới Động vật. Hãy ghép các chữ a, b, c, d, e, g, h, i với các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 theo trật tự tiến hóa của giới Động vật.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 193 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.1. Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.1.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 194 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.2. Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.2.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 194 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.3. Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.3.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 195 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.4. Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.4.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 195 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
 Hãy điền nội vào bảng 65.5 về những điểm khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân. Hãy điền nội vào bảng 65.5 về những điểm khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 195 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.2 Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.2

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 196 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.3 Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.3

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 196 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.4 Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.4

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 197 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Hãy giải thích sơ đồ (hình 66) theo chiều mũi tên Hãy giải thích sơ đồ (hình 66) theo chiều mũi tên

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 197 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.5 Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.5

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 197 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay