Quan sát hình 50.2 và thực hiện các bài tập sau:

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 152 SGK Sinh học 9.

Đề bài

Quan sát hình 50.2 và thực hiện các bài tập sau:

Thức ăn của chuột là gì ? Động vật nào ăn thịt chuột ? Hãy điền nội dung phù hợp vào chỗ trống của chuỗi thức ăn sau :

………………..→Chuột →……………..

- Tương tự hãy điền nội dung phù hợp vào chỗ trống của các chuỗi thức ăn sau :

………………..→Bọ ngựa  →……………..

………………..→Sâu  →……………..

………………..→…………… →……………..

- Trong chuỗi thức ăn , mỗi loài là một mắt xích . Em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa một mắt xích với mắt xích đứng trước và đứng sau trong chuỗi thức ăn ?

Hãy điều tiếp những nội dung phù hợp vào những chỗ trống trong câu sau : Chuỗi thức ăn là một dãy gồm nhiều sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau . Mỗi loài trong chuỗi thức ăn vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích ….., vừa là sinh vật bị mắt xích ……. tiêu thụ .

Lời giải chi tiết

+ Thức ăn của chuột là : sâu, cây gỗ , cây cỏ . Động vật ăn thịt chuột là : rắn , cầy .

Điều nội dung phù hợp : 

Cây gỗ →Chuột →Rắn

Cây gỗ →Chuột →Cầy

Sâu →Chuột →Rắn

Sâu  →Chuột →Cầy

Cây cỏ  →Chuột →Rắn

Cây cỏ  →Chuột →Cầy

 - Tương tự điền nội dung phù hợp vào chỗ trống của các chuỗi thức ăn sau :

Sâu ăn lá cây →Bọ ngựa  →Rắn

Cây gỗ →Sâu  →Cầy

Cây cỏ →Sâu →Bọ ngựa

- Trong chuỗi thức ăn , mỗi loài là một mắt xích . Ta nhận thấy mỗi một mắt xích là sinh vật tiêu thụ mắt xích phía trước và là thức ăn của mắt xích đứng sau .  

- Chuỗi thức ăn là một dãy gồm nhiều sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau . Mỗi loài trong chuỗi thức ăn vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích phía trước , vừa là sinh vật bị mắt xích phía sau  tiêu thụ

 loigiaihay.com

 

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 9 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 50: Hệ sinh thái

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu