Tính đặc trưng của prôtêin được thể hiện thông qua cấu trúc không gian như thế nào?

Bình chọn:
3.2 trên 6 phiếu

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 55 SGK Sinh học 9.

Đề bài

Tính đặc trưng của prôtêin  được thể hiện thông qua cấu trúc không gian như thế nào?

Lời giải chi tiết

Tính đặc trưng của prôtêin  được thể hiện ở cấu trúc bậc 3 ( cuộn xếp theo kiểu đặc trưng cho từng loại prôtêin ), bậc 4 ( số lượng và số loại chuỗi axit amin)

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 9 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan