Bài 4 trang 56 SGK Sinh học 9

Bình chọn:
4.1 trên 15 phiếu

Giải bài 4 trang 56 SGK Sinh học 9. Prôtêin thực hiện được chức năng chủ yếu ở những bậc cấu trúc nào sau đây?

Đề bài

Prôtêin thực hiện được chức năng chủ yếu ở những bậc cấu trúc nào sau đây?

a)  Cấu trúc bậc 1

b)  Cấu trúc bậc 2 và bậc 3

c)  Cấu trúc bậc 1 và bậc 2

d)  Cấu trúc bậc 3 và bậc 4

Lời giải chi tiết

Prôtêin thực hiện được chức năng chủ yếu ở  cấu trúc bậc 3 và cấu trúc bậc 4 

Đáp án: d

 loigiaihay.comLuyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 9 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 18: Prôtêin

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu