Bài 4 trang 56 SGK Sinh học 9

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Giải bài 4 trang 56 SGK Sinh học 9. Prôtêin thực hiện được chức năng chủ yếu ở những bậc cấu trúc nào sau đây?

Đề bài

Prôtêin thực hiện được chức năng chủ yếu ở những bậc cấu trúc nào sau đây?

a)  Cấu trúc bậc 1

b)  Cấu trúc bậc 2 và bậc 3

c)  Cấu trúc bậc 1 và bậc 2

d)  Cấu trúc bậc 3 và bậc 4

Lời giải chi tiết

Prôtêin thực hiện được chức năng chủ yếu ở  cấu trúc bậc 3 và cấu trúc bậc 4 

Đáp án: d

 loigiaihay.comĐã có lời giải Sách bài tập - Sinh lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan