Dựa vào những thông tin nêu trên, hãy điền nội dung thích hợp vào bảng 9.2


Dựa vào những thông tin nêu trên, hãy điền nội dung thích hợp vào bảng 9.2

Đề bài

Dựa vào những thông tin nêu trên, hãy điền nội dung thích hợp vào bảng 9.2

Bảng 9.2: Những diễn biến cơ bản của NST ở các kì của nguyên phân

Các kì

Những diễn biến cơ bản của NST

Kì đầu

 

Kì giữa

 

Kì sau

 

Kì cuối

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân

Lời giải chi tiết

Bảng 9.2: Những diễn biến cơ bản của NST ở các kì của nguyên phân

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 110 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí