Quan sát hình 9.2 và ghi vào bảng 9.1 về mức độ đóng xoắn, duỗi xoắn nhiều hay ít.


Đề bài

Quan sát hình 9.2 và ghi vào bảng 9.1 về mức độ đóng xoắn, duỗi xoắn nhiều hay ít.

Bảng 9.1: Mức độ đóng, duỗi xoắn của NST qua các kì  

Hình thái NST

Kì trung gian

Kì đầu

Kì giữa

Kì sau

Kì cuối

Mức độ duỗi xoắn

 

 

 

 

 

Mức độ đóng xoắn

 

 

 

 

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Sự biến đổi hình thái NST trong chu kì tế bào

Lời giải chi tiết

Bảng 9.1: Mức độ đóng, duỗi xoắn của NST qua các kì  

Hình thái NST

Kì trung gian

Kì đầu

Kì giữa

Kì sau

Kì cuối

Mức độ duỗi xoắn

Nhiều nhất

 Không

  Không

Ít 

Nhiều

Mức độ đóng xoắn

  Không

Ít

Cực đại

 Không 

  Không


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 42 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí