BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 150 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 1 trang 150 VBT toán 9 tập 2. Rút gọn các biểu thức:...

Xem lời giải

Bài 2 trang 150 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 2 trang 150 VBT toán 9 tập 2. Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào biến:...

Xem lời giải

Bài 3 trang 150 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 3 trang 150 VBT toán 9 tập 2. Cho hàm số y = ax + b. Tìm a và b, biết rằng đồ thị của hàm số đã cho thỏa mãn một trong các điều kiện sau...

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 4 trang 151 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 4 trang 151 VBT toán 9 tập 2. Cho hai đường thẳng: y = (m + 1)x + 5 (1) ....

Xem lời giải

Bài 5 trang 151 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 5 trang 151 VBT toán 9 tập 2. Giải các hệ phương trình:...

Xem lời giải

Bài 6 trang 152 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 6 trang 152 VBT toán 9 tập 2. Giải các hệ phương trình:...

Xem lời giải

Bài 7 trang 152 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 7 trang 152 VBT toán 9 tập 2. Hai giá sách có 450 cuốn. Nếu chuyển 50 cuốn từ giá thứ nhất sang giá thứ hai thì số sách ở giá thứ hai ...

Xem lời giải

Bài 8 trang 153 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 8 trang 153 VBT toán 9 tập 2. Quãng đường AB gồm một đoạn lên dốc dài 4 km và một đoạn xuống dốc dài 5km. Một người đi xe đạp từ A đến B hết 40 phút và đi từ B về A hết 41 phút ...

Xem lời giải

Bài 9 trang 154 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 9 trang 154 VBT toán 9 tập 2. Xác định hệ số a của hàm số y=ax^2, biết rằng đồ thị của nó đi qua điểm A(-2; 1). Vẽ đồ thị của hàm số đó.

Xem lời giải

Bài 10 trang 154 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 10 trang 154 VBT toán 9 tập 2. Giải các phương trình:...

Xem lời giải

Bài 11 trang 155 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 11 trang 155 VBT toán 9 tập 2. Một lớp học có 40 học sinh được sắp xếp ngồi đều nhau trên các ghế bằng. Nếu ta bớt đi 2...

Xem lời giải

Bài 12 trang 155 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 12 trang 155 VBT toán 9 tập 2. Cạnh huyền của một tam giác vuông bằng 10 cm. hai cạnh góc vuông có độ dài hơn kém nhau 2cm. Tính độ dài các cạnh góc vuông của tam giác vuông đó.

Xem lời giải

Bài 1 trang 156 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 1 trang 156 VBT toán 9 tập 2. Chu vi hình chữ nhật ABCD là 20cm. Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của độ dài đường chéo AC...

Xem lời giải

Bài 2 trang 156 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 2 trang 156 VBT toán 9 tập 2. Cho tam giác ABC vuông ở C có đường trung tuyến BN vuông góc với đường trung tuyến CM, cạnh BC = a. Tính độ dài đường trung tuyến BN...

Xem lời giải

Bài 3 trang 157 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 3 trang 157 VBT toán 9 tập 2. Tam giác ABC vuông tại C có AC = 15cm. Đường cao CH chia AB thành hai đoạn AH và HB. Biết HB = 16cm. Tính diện tích tam giác ABC...

Xem lời giải

Bài 4 trang 157 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 4 trang 157 VBT toán 9 tập 2. Cho tam giác đều ABC, O là trung điểm của BC. Trên các cạnh AB, AC lần lượt lấy các điểm di động D và E sao cho góc DOE bằng 60 độ ...

Xem lời giải

Bài 5 trang 158 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 5 trang 158 VBT toán 9 tập 2. Cho hai đường tròn (O; R) và (O’; r) tiếp xúc ngoài (R>r). Hai tiếp tuyến chung AB và A’B’ của hai đường tròn (O), (O’) cắt nhau tại P (A và A’ thuộc đường tròn (O’), B và B’ thuộc đường tròn (O))...

Xem lời giải

Bài 6 trang 158 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 6 trang 158 VBT toán 9 tập 2. Từ một điểm P ở ngoài đường tròn (O), kẻ hai cát tuyến PAB và PCD tới đường tròn. Gọi Q là một điểm nằm trên cung nhỏ BD (không chứa A và C) sao cho số đo cung BQ bằng 42 độ...

Xem lời giải

Bài 7 trang 159 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 7 trang 159 VBT toán 9 tập 2. Một hình vuông và một hình tròn có chu vi bằng nhau. Hỏi hình nào có diện tích lớn hơn?...

Xem lời giải

Bài 8 trang 159 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 8 trang 159 VBT toán 9 tập 2. Cho đường tròn (O), cung BC có số đo bằng 120 độ, điểm A di chuyển trên cung lớn BC. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AD=AC. Hỏi điểm D di chuyển trên đường nào ...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất