Bài 1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Bình chọn:
4.5 trên 115 phiếu
Phần câu hỏi bài 1 trang 84, 85 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 1 trang 84, 85 VBT toán 9 tập 1. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước kết quả đúng. Xem hình 18...

Xem lời giải

Bài 1 trang 85 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 1 trang 85 VBT toán 9 tập 1. Hãy tính x và y trong mỗi hình sau.

Xem lời giải

Bài 2 trang 85 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 2 trang 85 VBT toán 9 tập 1. Hãy tính x và y trong mỗi hình sau.

Xem lời giải

Bài 3 trang 86 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 3 trang 86 VBT toán 9 tập 1. Hãy tính x và y trong mỗi hình sau.

Xem lời giải

Bài 4 trang 86 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 4 trang 86 VBT toán 9 tập 1. Hãy tính x và y trong hình sau.

Xem lời giải

Bài 5 trang 86 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 5 trang 86 VBT toán 9 tập 1. Hãy tính x và y trong hình sau.

Xem lời giải

Bài 6 trang 87 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 6 trang 87 VBT toán 9 tập 1. Hãy tính x và y trong hình sau.

Xem lời giải

Bài 7 trang 87 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 7 trang 87 VBT toán 9 tập 1. Hãy tính x và y trong hình sau.

Xem lời giải

Bài 8 trang 87 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 8 trang 87 VBT toán 9 tập 1. Trong tam giác vuông với các cạnh góc vuông có độ dài là 3 và 4...

Xem lời giải

Bài 9 trang 87 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 9 trang 87 VBT toán 9 tập 1. Tìm x và y trong hình 27.

Xem lời giải

Bài 10 trang 88 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 10 trang 88 VBT toán 9 tập 1. Cho hình vuông ABCD. Gọi I là một điểm nằm giữa A và B. Toa DI và tia CB cắt nhau ở K...

Xem lời giải