Ôn tập chương 1 - Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Bình chọn:
4.7 trên 71 phiếu
Bài 42 trang 105 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 42 trang 105 vbt toán 9 tập 1. Cho tam giác có một góc bằng 45o. Đường cao chia một cạnh kề với góc đó thành các phần 20cm và 21cm...

Xem lời giải

Bài 43 trang 106 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 43 trang 106 VBT toán 9 tập 1. Tìm khoảng cách AB trong hình 55 (làm tròn đến mét)

Xem lời giải

Bài 44 trang 106 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 44 trang 106 VBT toán 9 tập 1. Từ một đỉnh ngọn đèn biển cao 38m so với mặt nước biển...

Xem lời giải

Bài 45 trang 107 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 45 trang 107 VBT toán 9 tập 1. Cho tam giác ABC có AB = 6m, AC = 4,5cm, BC = 7,5cm...

Xem lời giải

Bài 46 trang 107 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 46 trang 107 VBT toán 9 tập 1. Cho hình 58. Tính khoảng cách AD (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút chương 1 phần Hình học 9 - Đề số 1

Giải đề kiểm tra 45 phút chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông đề số 1 trang 108 VBT toán lớp 9 tập 1 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút chương 1 phần Hình học 9 - Đề số 2

Giải đề kiểm tra 45 phút chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông đề số 2 trang 109 VBT toán lớp 9 tập 1 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem lời giải