Bài 8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Bình chọn:
4.5 trên 71 phiếu
Bài 33 trang 72 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 33 trang 72 VBT toán 9 tập 2. Bác Thời vay vay 2000000 đồng của ngân hàng để làm kinh tế gia đình trong thời hạn 1 năm. Lẽ ra cuối năm bác phải trả cả vốn lẫn lãi....

Xem lời giải

Bài 34 trang 73 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 34 trang 73 VBT toán 9 tập 2. Một xuồng du lịch đi từ thành phố Cà Mau đến Đất Mũi theo một đường sông dài 120km ...

Xem lời giải

Bài 35 trang 73 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 35 trang 73 VBT toán 9 tập 2. Tích của hai số tự nhiên liên tiếp lớn hơn tổng của chúng là 109. Tìm hai số đó...

Xem lời giải

Bài 36 trang 74 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 36 trang 74 VBT toán 9 tập 2. Một mảnh đất hình chữ nhật với diện tích 240 m^2. Nếu tăng chiều rộng 3 m và giảm chiều dài 4 m thì diện tích hình chữ nhật không dổi. Tính kích thước của mảnh đất...

Xem lời giải

Bài 37 trang 74 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 37 trang 74 VBT toán 9 tập 2. Từ một miếng tôn hình chữ nhật, người ta cắt ở bốn góc bốn hình vuông có cạnh bằng 5 dm để làm thành một cái thùng không nắp có dung tích 1500 dm3...

Xem lời giải

Bài 38 trang 75 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 38 trang 75 VBT toán 9 tập 2. Bác Hiệp và cô Liên đi xe đạp từ làng lên tỉnh trên quãng đường dài 30 km, khởi hành cùng một lúc...

Xem lời giải

Bài 39 trang 76 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 39 trang 76 VBT toán 9 tập 2. Hai đội thợ quét sơn ngôi nhà. Nếu họ cùng làm việc thì trong 4 ngày là xong việc. Nếu họ làm riêng thì đội I có thể hoàn thành công việc ...

Xem lời giải

Bài 40 trang 77 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 40 trang 77 VBT toán 9 tập 2. Miếng kim loại thứ nhất nặng 880g, miếng kim loại thứ hai nặng 858g. Thể tích của miếng thứ nhất nhỏ hơn thể tích của miếng thứ hai là 10 cm3,...

Xem lời giải

Bài 41 trang 77 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 41 trang 77 VBT toán 9 tập 2. Khoảng cách giữa hai bến sông A và B là 30 km. Một ca nô đi từ bến A đến bến B; nghỉ 40 phút ở B rồi quay lại bến A. Kể từ lúc khởi hành...

Xem lời giải