Bài 3. Hình cầu - Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu

Bình chọn:
4.7 trên 106 phiếu
Phần câu hỏi bài 3 trang 141 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 3 trang 141 VBT toán 9 tập 2. Khi quay nửa đường tròn, bán kính R = 12,5 cm một vòng quanh đường kính AB cố định, ta được một mặt cầu. Diện tích mặt cầu đó là...

Xem lời giải

Bài 16 trang 141 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 16 trang 141 VBT toán 9 tập 2. Nếu thể tích của một hình cầu là 113 1/7 xăng-ti-mét khối thì trong các kết quả sau đây, kết quả nào là bán kính của nó (lấy pi = 22/7)...

Xem lời giải

Bài 17 trang 142 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 17 trang 142 VBT toán 9 tập 2. Một khối gỗ dạng hình trụ, bán kính đường tròn đáy là r, chiều cao 2r (đơn vị: cm). Người ta khoét rỗng hai nửa hình cầu như hình 79. Hãy tính diện tích bề mặt...

Xem lời giải

Bài 18 trang 142 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 18 trang 142 VBT toán 9 tập 2. Các loại bóng cho trong bảng đều có dạng hình cầu. Hãy điền vào ô trống ở bảng sau (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai)...

Xem lời giải

Bài 19 trang 143 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 19 trang 143 VBT toán 9 tập 2. Một cái bồn chứa xăng gồm hai nửa hình cầu và một hình trụ (h.80). Hãy tính thể tích của bồn chứa xăng theo các kích thước cho trên hình vẽ...

Xem lời giải

Bài 20 trang 144 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 20 trang 144 VBT toán 9 tập 2. Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB=2R, Ax và By là hai tiếp tuyến với nửa đường tròn tại A và B. Lấy trên tia Ax điểm M rồi vẽ tiếp tuyến MP cắt By tại N...

Xem lời giải