Bài 6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Bình chọn:
4.8 trên 74 phiếu
Phần câu hỏi bài 6 trang 126, 127 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 6 trang 126, 127 VBT toán 9 tập 1. Cho tam giác ABC không là tam giác cân. Ta có:...

Xem lời giải

Bài 22 trang 127 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 22 trang 127 VBT toán 9 tập 1. Cho đường tròn (O), điểm A nằm ngoài đường tròn. Kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm)...

Xem lời giải

Bài 23 trang 128 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 23 trang 128 VBT toán 9 tập 1. Từ một điểm nằm bên ngoài đường tròn (O), kẻ các tiếp tuyến AB, AC ...

Xem lời giải

Bài 24 trang 128 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 24 trang 128 VBT toán 9 tập 1. Cho đường tròn (O), điểm I nằm bên ngoài đường tròn...

Xem lời giải

Bài 25 trang 129 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 25 trang 129 VBT toán 9 tập 1. Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB (đường kính của một đường tròn chia đường tròn đó thành hai nửa đường tròn)...

Xem lời giải

Bài 26 trang 130 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 26 trang 130 VBT toán 9 tập 1. Trên hình 86, tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn (O)...

Xem lời giải

Bài 27 trang 130 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 27 trang 130 VBT toán 9 tập 1. Cho tam giác ABC vuông tại A ngoại tiếp đường tròn (I)...

Xem lời giải