Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Phần câu hỏi bài 6 trang 59, 60 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Phần câu hỏi bài 6 trang 59, 60 VBT toán 9 tập 2. Giả sử x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình bậc hai ax^2+bx+c=0...

Xem lời giải

Bài 20 trang 60 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 20 trang 60 VBT toán 9 tập 2. Đối với mỗi phương trình sau, kí hiệu x1 và x2 là hai nghiệm (nếu có) ...

Xem lời giải

Bài 21 trang 61 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 21 trang 61 VBT toán 9 tập 2. Dùng điều kiện a+b+c=0 hoặc a-b+c=0 để tính nhẩm nghiệm của mỗi phương trình sau:...

Xem lời giải

Bài 22 trang 61 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 22 trang 61 VBT toán 9 tập 2. Tìm hai số u và v trong mỗi trường hợp sau...

Xem lời giải

Bài 23 trang 62 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 23 trang 62 VBT toán 9 tập 2. Không giải phương trình hãy tính tổng và tích các nghiệm của phương trình:...

Xem lời giải

Bài 24 trang 62 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 24 trang 62 VBT toán 9 tập 2. Dùng điều kiện a + b + c = 0 hoặc a – b + c = 0 để tính nhẩm nghiệm của phương trình:...

Xem lời giải

Bài 25 trang 63 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 25 trang 63 VBT toán 9 tập 2. Tìm hai số u và v trong mỗi trường hợp sau:...

Xem lời giải