Bài 6. Cung chứa góc

Bình chọn:
4.7 trên 62 phiếu
Phần câu hỏi bài 6 trang 105 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 6 trang 105 VBT toán 9 tập 2. câu 14. Hãy điền những từ còn thiếu vào các chỗ trống (…) trong các trường hợp sau...

Xem lời giải

Bài 29 trang 105 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 29 trang 105 VBT toán 9 tập 2. Cho tam giác ABC vuông tại A có cạnh BC cố định. Gọi I là giao điểm của ba đường phân giác trong. Tìm quỹ tích điểm I khi A thay đổi...

Xem lời giải

Bài 30 trang 107 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 30 trang 107 VBT toán 9 tập 2. Dựng một cung chứa góc 55 độ trên đoạn thẳng AB = 3 cm...

Xem lời giải

Bài 31 trang 107 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 31 trang 107 VBT toán 9 tập 2. Gọi cung chứa góc 55 độ ở bài 30 là cung AmB. Lấy điểm M1; M2 và cung AmB nằm cùng một phía đối với đường thẳng AB. Chứng minh rằng...

Xem lời giải

Bài 32 trang 108 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 32 trang 108 VBT toán 9 tập 2. Dựng tam giác ABC, biết BC = 6 cm, góc A bằng 55 độ và đường cao AH = 4 cm...

Xem lời giải

Bài 33 trang 108 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 33 trang 108 VBT toán 9 tập 2. Cho đường tròn đường kính AB cố định, M là điểm chạy trên đường tròn (M khác cả A và B). Trên tia đối của tia MA lấy điểm I sao cho MI = 2 . MB...

Xem lời giải