CHƯƠNG 4: HÀM SỐ y=ax^2 (a khác 0) - PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Phần câu hỏi bài 1 trang 40, 41 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Phần câu hỏi bài 1 trang 40, 41 VBT toán 9 tập 2. Cho hàm số ...

Xem lời giải

Bài 1 trang 41 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 1 trang 41 VBT toán 9 tập 2. Diện tích S của hình tròn được tính bởi công thức S = pi.R^2 trong đó R là bán kính. a) Dùng máy tính bỏ túi, tính các giá trị của S...

Xem lời giải

Bài 2 trang 42 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 2 trang 42 VBT toán 9 tập 2. Một vật rơi tự do ở độ cao so với mặt đất là 100m. Quãng đường chuyển động S(mét)...

Xem lời giải

Bài 3 trang 42 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 3 trang 42 VBT toán 9 tập 2. Lực F của gió khi thổi vuông góc vào cánh buồm tỉ lệ thuận với bình phương vận tốc v của gió,...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 2 trang 43, 44 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Phần câu hỏi bài 2 trang 43, 44 VBT toán 9 tập 2. Cho hàm số y=ax^2 (a khác 0). Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu đúng....

Xem lời giải

Bài 4 trang 44 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 4 trang 44 VBT toán 9 tập 2. Cho hai hàm số y=3/2x^2 và y=-3/2x^2. Điền vào những ô trống (…) ở các bảng sau rồi vẽ hai đồ thị ...

Xem lời giải

Bài 5 trang 45 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 5 trang 45 VBT toán 9 tập 2. Cho ba hàm số y=1/2 x^2, y=x^2, y=2x^2. Vẽ đồ thị của ba hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ ...

Xem lời giải

Bài 6 trang 46 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 6 trang 46 VBT toán 9 tập 2. Trên mặt phẳng tọa độ, trên hình 13, có một điểm M thuộc đồ thị của hàm số y=ax^2...

Xem lời giải

Bài 7 trang 47 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 7 trang 47 VBT toán 9 tập 2. Biết rằng đường cong trên hình 14 là pararabol y = ax^2...

Xem lời giải

Bài 8 trang 48 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 8 trang 48 VBT toán 9 tập 2. Cho hai hàm số y=1/3x^2, y=-x+6. Vẽ đồ thị của các hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 3 trang 48, 49 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Phần câu hỏi bài 3 trang 48, 49 VBT toán 9 tập 2. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc hai ? ...

Xem lời giải

Bài 9 trang 49 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 9 trang 49 VBT toán 9 tập 2. Đưa các phương trình sau về dạng ax^2 + bx + c = 0 và chỉ rõ a, b, c...

Xem lời giải

Bài 10 trang 50 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 10 trang 50 VBT toán 9 tập 2. Giải các phương trình sau a) x^2-8=0...

Xem lời giải

Bài 11 trang 50 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 11 trang 50 VBT toán 9 tập 2. Cho các phương trình a) x^2+8x-2=0...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 4 trang 51, 52 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Phần câu hỏi bài 4 trang 51, 52 VBT toán 9 tập 2. Đối với phương trình ax^2+bx+c=0, khoanh tròn vào chữ cái trước câu đúng:...

Xem lời giải

Bài 12 trang 52 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 12 trang 52 VBT toán 9 tập 2. Không giải phương trình hãy xác định các hệ số a, b, c, tính biểu thức Δ ...

Xem lời giải

Bài 13 trang 53 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 13 trang 53 VBT toán 9 tập 2. Dùng công thức nghiệm của phương trình bậc hai để giải các phương trình sau:...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 5 trang 54, 55 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Phần câu hỏi bài 5 trang 54, 55 VBT toán 9 tập 2. Đối với phương trình ax^2+bx+c=0, khoanh tròn vào chữ cái trước câu sai:...

Xem lời giải

Bài 14 trang 55 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 14 trang 55 VBT toán 9 tập 2. Xác định a, b’, c rồi dùng công thức nghiệm thu gọn giải phương trình:...

Xem lời giải

Bài 15 trang 56 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 15 trang 56 VBT toán 9 tập 2. Đưa các phương trình sau về dạng ax^2 + bx + c = 0 rồi dùng công thức nghiệm thu gọn...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất