CHƯƠNG 4: HÀM SỐ y=ax^2 (a khác 0) - PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 16 trang 56 Vở bài tập toán 9 tập 2 Bài 16 trang 56 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 16 trang 56 VBT toán 9 tập 2. Giải các phương trình a)25x^2-16=0...

Xem chi tiết
Bài 17 trang 57 Vở bài tập toán 9 tập 2 Bài 17 trang 57 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 17 trang 57 VBT toán 9 tập 2. Giải vài phương trìnhcủa An-Khô-va-ri-zmi (Xem Toán 7, tập 2, tr.26):...

Xem chi tiết
Bài 18 trang 57 Vở bài tập toán 9 tập 2 Bài 18 trang 57 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 18 trang 57 VBT toán 9 tập 2. Rada của một máy bay trực thăng theo dõi chuyển động của một ô tô trong 10 phút,...

Xem chi tiết
Bài 19 trang 58 Vở bài tập toán 9 tập 2 Bài 19 trang 58 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 19 trang 58 VBT toán 9 tập 2. Cho phương trình x^2-2mx+m^2=0...

Xem chi tiết
Phần câu hỏi bài 6 trang 59, 60 Vở bài tập toán 9 tập 2 Phần câu hỏi bài 6 trang 59, 60 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Phần câu hỏi bài 6 trang 59, 60 VBT toán 9 tập 2. Giả sử x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình bậc hai ax^2+bx+c=0...

Xem chi tiết
Bài 20 trang 60 Vở bài tập toán 9 tập 2 Bài 20 trang 60 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 20 trang 60 VBT toán 9 tập 2. Đối với mỗi phương trình sau, kí hiệu x1 và x2 là hai nghiệm (nếu có) ...

Xem chi tiết
Bài 21 trang 61 Vở bài tập toán 9 tập 2 Bài 21 trang 61 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 21 trang 61 VBT toán 9 tập 2. Dùng điều kiện a+b+c=0 hoặc a-b+c=0 để tính nhẩm nghiệm của mỗi phương trình sau:...

Xem chi tiết
Bài 22 trang 61 Vở  bài tập toán 9 tập 2 Bài 22 trang 61 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 22 trang 61 VBT toán 9 tập 2. Tìm hai số u và v trong mỗi trường hợp sau...

Xem chi tiết
Bài 23 trang 62 Vở bài tập toán 9 tập 2 Bài 23 trang 62 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 23 trang 62 VBT toán 9 tập 2. Không giải phương trình hãy tính tổng và tích các nghiệm của phương trình:...

Xem chi tiết
Bài 24 trang 62 Vở bài tập toán 9 tập 2 Bài 24 trang 62 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 24 trang 62 VBT toán 9 tập 2. Dùng điều kiện a + b + c = 0 hoặc a – b + c = 0 để tính nhẩm nghiệm của phương trình:...

Xem chi tiết
Bài 25 trang 63 Vở bài tập toán 9 tập 2 Bài 25 trang 63 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 25 trang 63 VBT toán 9 tập 2. Tìm hai số u và v trong mỗi trường hợp sau:...

Xem chi tiết
Phần câu hỏi bài 7 trang 64, 65 Vở bài tập toán 9 tập 2 Phần câu hỏi bài 7 trang 64, 65 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Phần câu hỏi bài 7 trang 64, 65 VBT toán 9 tập 2. Cho phương trình trùng phương ax^4+bx^2+c=0...

Xem chi tiết
Bài 26 trang 65 Vở bài tập toán 9 tập 2 Bài 26 trang 65 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 26 trang 65 VBT toán 9 tập 2. Giải các phương trình trùng phương...

Xem chi tiết
Bài 27 trang 66 Vở bài tập toán 9 tập 2 Bài 27 trang 66 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 27 trang 66 VBT toán 9 tập 2. Giải các phương trình...

Xem chi tiết
Bài 28 trang 67 Vở bài tập toán 9 tập 2 Bài 28 trang 67 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải vbt Bài 28 trang 67 VBT toán 9 tập 2. Giải các phương trình sau...

Xem chi tiết
Bài 29 trang 67 Vở bài tập toán 9 tập 2 Bài 29 trang 67 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 29 trang 67 VBT toán 9 tập 2. Giải các phương trình sau:...

Xem chi tiết
Bài 30 trang 68 Vở bài tập toán 9 tập 2 Bài 30 trang 68 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 30 trang 68 VBT toán 9 tập 2. Giải các phương trình...

Xem chi tiết
Bài 31 trang 69 Vở bài tập toán 9 tập 2 Bài 31 trang 69 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 31 trang 69 VBT toán 9 tập 2. Giải phương trình bằng cách đưa về phương trình tích:...

Xem chi tiết
Bài 32 trang 70 Vở bài tập toán 9 tập 2 Bài 32 trang 70 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 32 trang 70 VBT toán 9 tập 2 . Giải phương trình bằng cách đặt ẩn phụ...

Xem chi tiết
Bài 33 trang 72 Vở bài tập toán 9 tập 2 Bài 33 trang 72 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 33 trang 72 VBT toán 9 tập 2. Bác Thời vay vay 2000000 đồng của ngân hàng để làm kinh tế gia đình trong thời hạn 1 năm. Lẽ ra cuối năm bác phải trả cả vốn lẫn lãi....

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài