Ôn tập chương 2 - Đường tròn

Bình chọn:
4.6 trên 95 phiếu
Bài 36 trang 138 Vở bài tập toán 9 tập 1 Bài 36 trang 138 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 36 trang 138 VBT toán 9 tập 1. Cho đường tròn (O) có đường kính BC, dây AD vuông góc với BC tại H...

Xem chi tiết
Bài 37 trang 140 Vở bài tập toán 9 tập 1 Bài 37 trang 140 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 37 trang 140 VBT toán 9 tập 1. Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài tại A, BC là tiếp tuyến chung ngoài...

Xem chi tiết
Bài 38 trang 141 Vở bài tập toán 9 tập 1 Bài 38 trang 141 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 38 trang 141 VBT toán 9 tập 1. Cho hai đường tròn (O ; R) và (O’ ; r) cắt nhau tại A và B (R > r)...

Xem chi tiết
Bài 39 trang 142 Vở bài tập toán 9 tập 1 Bài 39 trang 142 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 39 trang 142 VBT toán 9 tập 1. Cho đường tròn (O), dây AB khác đường kính. Vẽ đường kính CD vuông góc với AB tại I...

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút chương 2 phần Hình học 9 - Đề số 1 Đề kiểm tra 45 phút chương 2 phần Hình học 9 - Đề số 1

Giải đề kiểm tra 45 phút chương 2: Đường tròn đề số 1 trang 143 VBT toán lớp 9 tập 1 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút chương 2 phần Hình học 9 - Đề số 2 Đề kiểm tra 45 phút chương 2 phần Hình học 9 - Đề số 2

Giải đề kiểm tra 45 phút chương 2: Đường tròn đề số 2 trang 144 VBT toán lớp 9 tập 1 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem chi tiết


Gửi bài