Bài 5. Góc có đỉnh bên trong đường tròn. Góc có đỉnh bên ngoài đường tròn

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Phần câu hỏi bài 5 trang 101 Vở bài tập toán 9 tập 2 Phần câu hỏi bài 5 trang 101 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 5 trang 101 VBT toán 9 tập 2. Hãy ghi công thức tính số đo của góc có đỉnh ở bên tròn đường tròn ...

Xem chi tiết
Bài 23 trang 101 Vở bài tập toán 9 tập 2 Bài 23 trang 101 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 23 trang 101 VBT toán 9 tập 2. Cho đường tròn (O) và hai dây AB, AC. Gọi M, N lần lượt là điểm chính giữa của cung AB và cung AC. Đường thẳng MN cắt dây AB tại E và cắt dây AC tại H...

Xem chi tiết
Bài 24 trang 102 Vở bài tập toán 9 tập 2 Bài 24 trang 102 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 24 trang 102 VBT toán 9 tập 2. Cho đường tròn (O) và hai dây AB, AC bằng nhau. Trên cung nhỏ AC lấy một điểm M. Gọi S là giao điểm của AM và BC. Chứng minh...

Xem chi tiết
Bài 25 trang 102 Vở bài tập toán 9 tập 2 Bài 25 trang 102 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 25 trang 102 VBT toán 9 tập 2. Trên một đường tròn, lấy liên tiếp ba cung AC,CD,DB sao cho số đo cung AC bằng số đo cung CD bằng số đo cung DB và bằng 60 độ. Hai đường thẳng AC và BD cắt nhau tại E...

Xem chi tiết
Bài 26 trang 103 Vở bài tập toán 9 tập 2 Bài 26 trang 103 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 26 trang 103 VBT toán 9 tập 2. Cho AB và CD là hai đường kính vuông góc của đường tròn (O). Trên cung nhỏ BD lấy một điểm M. Tiếp tuyến tại M cắt tia AB ở E, đoạn thẳng CM cắt AB ở S. Chứng minh SE = EM...

Xem chi tiết
Bài 27 trang 103 Vở bài tập toán 9 tập 2 Bài 27 trang 103 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 27 trang 103 VBT toán 9 tập 2. Qua điểm A nằm bên ngoài đường tròn (O) vẽ hai cát tuyến ABC và AMN sao cho hai đường thẳng BN và CM cắt nhau tại S nằm bên trong đường tròn...

Xem chi tiết
Bài 28 trang 104 Vở bài tập toán 9 tập 2 Bài 28 trang 104 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 28 trang 104 VBT toán 9 tập 2. Cho đường tròn (O) và hai dây cung song song AB, CD (A và C nằm trong cùng một mặt phẳng bờ BD) ; AD cắt BC tại I. Chứng minh rằng ...

Xem chi tiết


Gửi bài