Ôn tập chương 2 - Hàm số bậc nhất

Bình chọn:
4.8 trên 120 phiếu
Bài 27 trang 75 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 27 trang 75 VBT toán 9 tập 1. a) Với những giá trị nào của m thì hàm số bậc nhất y =(m - 1)x + 3 đồng biến ?

Xem lời giải

Bài 28 trang 76 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 28 trang 76 VBT toán 9 tập 1. Với những giá trị nào của m thì đồ thị các hàm số y = 2x + (3 + m)...

Xem lời giải

Bài 29 trang 76 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 29 trang 76 VBT toán 9 tập 1. Tìm giá trị của a để hai đường thẳng y = (a -1)x +2 ...

Xem lời giải

Bài 30 trang 76 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 30 trang 76 VBT toán 9 tập 1. Xác định k và m để hai đường thẳng sau đây trùng nhau ...

Xem lời giải

Bài 31 trang 77 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 31 trang 77 VBT toán 9 tập 1. Cho hai hàm số bậc nhất y = (k+1)x +3 ...

Xem lời giải

Bài 32 trang 77 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 32 trang 77 VBT toán 9 tập 1. a) Vẽ đồ thị hai hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ: y = 0,5x + 2 (1)

Xem lời giải

Bài 33 trang 79 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 33 trang 79 VBT toán 9 tập 1. a) Vẽ đồ thị các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ: y = 2x (1)

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút chương 2 phần Đại số 9 - Đề số 1

Giải đề kiểm tra 45 phút chương 2: Hàm số bậc nhất đề số 1 trang 81 VBT toán lớp 9 tập 1 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút chương 2 phần Đại số 9 - Đề số 2

Giải đề kiểm tra 45 phút chương 2: Hàm số bậc nhất đề số 2 trang 82 VBT toán lớp 9 tập 1 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem lời giải