Ôn tập chương 4 - Hàm số y=ax^2 (a khác 0). Phương trình bậc hai một ẩn

Bình chọn:
4.4 trên 63 phiếu
Bài 42 trang 78 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 42 trang 78 VBT toán 9 tập 2. Cho phương trình x^2-x-2=0 a) Giải phương trình...

Xem lời giải

Bài 43 trang 79 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 43 trang 79 VBT toán 9 tập 2. Giải các phương trình: a) 5x^2-3x+1=2x+11;...

Xem lời giải

Bài 44 trang 80 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 44 trang 80 VBT toán 9 tập 2. Giải các phương trình (bằng cách đưa về phương trình tích):...

Xem lời giải

Bài 45 trang 81 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 45 trang 81 VBT toán 9 tập 2.Bài toán yêu cầu tìm tích của một số dương với một số lớn hơn nó 2 đơn vị, nhưng bạn Quân nhầm đầu bài lại tìm tích của một số dương với một số bé hơn nó 2 đơn vị....

Xem lời giải

Bài 46 trang 81 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 46 trang 81 VBT toán 9 tập 2. Giải các phương trình trùng phương:a) 3x^4-12x^2+9=0;...

Xem lời giải

Bài 47 trang 82 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 47 trang 82 VBT toán 9 tập 2. Giải phương trình bằng cách đặt ẩn phụ:...

Xem lời giải

Bài 48 trang 82 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 48 trang 82 VBT toán 9 tập 2. Tìm hai số u và v trong mỗi trường hợp sau: a) Biết u + v = 12, uv = 28 và u > v...

Xem lời giải

Bài 49 trang 82 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 49 trang 82 VBT toán 9 tập 2. Một xe lửa đi từ Hà Nội vào Bình Sơn (Quảng Ngãi). Sau đó 1 giờ một xe lửa khác ...

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút chương 4 phần Đại số 9 - Đề số 1

Giải đề kiểm tra 45 phút chương 4: Hàm số y= ax^2. Phương trình bậc hai một ẩn Đề số 1 trang 83 VBT toán lớp 9 tập 2 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút chương 4 phần Đại số 9 - Đề số 2

Giải đề kiểm tra 45 phút chương 4: Hàm số y=ax^2. Phương trình bậc hai một ẩn Đề số 2 trang 84 VBT toán lớp 9 tập 2 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem lời giải