CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Phần câu hỏi bài 1 trang 51, 52 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 1 trang 51, 52 VBT toán 9 tập 1. Cho hàm số y = f(x) =2/3x...

Xem lời giải

Bài 1 trang 52 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 1 trang 52 VBT toán 9 tập 1. Cho hàm số y = -1/2x + 3...

Xem lời giải

Bài 2 trang 52 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 2 trang 52 VBT toán 9 tập 1. Cho hai hàm số y = 2x và y = -2x...

Xem lời giải

Bài 3 trang 53 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 3 trang 53 VBT toán 9 tập 1. Đồ thị hàm số y = căn3 x được vẽ bằng compa và thước thẳng ở hình 2...

Xem lời giải

Bài 4 trang 53 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 4 trang 53 VBT toán 9 tập 1. Cho các hàm số y = 0,5x và y = 0,5x + 2...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 2 trang 55 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 2 trang 55 VBT toán 9 tập 1. Trong các hàm số dưới đây, hàm số không phải là hàm số bậc nhất là...

Xem lời giải

Bài 6 trang 55 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 6 trang 55 VBT toán 9 tập 1. Cho hàm số bậc nhất y = (m – 2)x + 3. Tìm các giá trị của m để hàm số...

Xem lời giải

Bài 7 trang 56 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 7 trang 56 VBT toán 9 tập 1. Một hình chữ nhật có các kích thước là 20cm và 30cm...

Xem lời giải

Bài 8 trang 56 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 8 trang 56 VBT toán 9 tập 1. Hãy biểu diễn các điểm sau trên mặt phẳng tọa độ: A(-3 ; 0), B(-1 ; 1), C(0 ; 3), D(1 ; 1), E(3 ; 0), F(1 ; -1), G(0 ; -3), H(-1 ; -1).

Xem lời giải

Bài 9 trang 57 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 9 trang 57 VBT toán 9 tập 1. Với những giá trị nào của m thì mỗi hàm số sau là hàm số bậc nhất ?

Xem lời giải

Bài 10 trang 57 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 10 trang 57 VBT toán 9 tập 1. Cho hàm số bậc nhất ...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 3 trang 58, 59 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 3 trang 58, 59 VBT toán 9 tập 1. Đường thẳng y = 1/2( x - 4/7) ...

Xem lời giải

Bài 11 trang 59 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 11 trang 59 VBT toán 9 tập 1. a) Vẽ đồ thị của các hàm số y = 2x; y = 2x + 5...

Xem lời giải

Bài 12 trang 60 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 12 trang 60 VBT toán 9 tập 1. a) Vẽ đồ thị của các hàm số y = x và y = 2x + 2 trên cùng một mặt phẳng tọa độ...

Xem lời giải

Bài 13 trang 61 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 13 trang 61 VBT toán 9 tập 1. a) Vẽ đồ thị của các hàm số y = x + 1 và y = -x + 3 trên cùng một mặt phẳng tọa độ...

Xem lời giải

Bài 14 trang 62 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 14 trang 62 VBT toán 9 tập 1. a) Biết rằng với x = 4 thì hàm số y = 3x + b có giá trị là 11. Tìm b. Vẽ đồ thị của hàm số với giá trị b vừa tìm được...

Xem lời giải

Bài 15 trang 64 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 15 trang 64 VBT toán 9 tập 1. Đồ thị của hàm số y = căn3 x + căn 3...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 4 trang 65 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 4 trang 65 VBT toán 9 tập 1. Cho hai đường thẳng y=3/5(2x-1) (d1)...

Xem lời giải

Bài 16 trang 66 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 16 trang 66 VBT toán 9 tập 1. Cho hai hàm số bậc nhất y = mx + 3 và y = (2m+1)x -5...

Xem lời giải

Bài 17 trang 66 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 17 trang 66 VBT toán 9 tập 1. Cho hàm số y = ax + 3. Hãy xác định hệ số a trong mỗi trường hợp sau...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác