Bài 4. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Bình chọn:
4.5 trên 70 phiếu
Phần câu hỏi bài 4 trang 98 Vở bài tập toán 9 tập 1 Phần câu hỏi bài 4 trang 98 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 4 trang 98 VBT toán 9 tập 1. Cho tam giác ABC vuông tại A...

Xem chi tiết
Bài 28 trang 98 Vở bài tập toán 9 tập 1 Bài 28 trang 98 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 28 trang 98 VBT toán 9 tập 1. Giải tam giác ABC biết ABC là tam giác vuông tại A và...

Xem chi tiết
Bài 29 trang 99 Vở bài tập toán 9 tập 1 Bài 29 trang 99 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 29 trang 99 VBT toán 9 tập 1.Một cột đèn cao 7m có bóng trên mặt đất dài 4m. hãy tính góc mà tia sáng mặt trời tạo với mặt đất...

Xem chi tiết
Bài 30 trang 99 Vở bài tập toán 9 tập 1 Bài 30 trang 99 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 30 trang 99 VBT toán 9 tập 1. Cho tam giác ABC có AB = 11cm...

Xem chi tiết
Bài 31 trang 100 Vở bài tập toán 9 tập 1 Bài 31 trang 100 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 31 trang 100 VBT toán 9 tập 1. Cho tam giác ABC, trong đó BC = 11cm...

Xem chi tiết
Bài 32 trang 100 Vở bài tập toán 9 tập 1 Bài 32 trang 100 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 32 trang 100 VBT toán 9 tập 1. Một con thuyền với vận tốc 2km/h vượt qua một khúc sông nước chảy mất mạnh mất 5 phút...

Xem chi tiết
Bài 33 trang 101 Vở bài tập toán 9 tập 1 Bài 33 trang 101 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 33 trang 101 VBT toán 9 tập 1. Để nhìn thấy đỉnh A của một vách đá dựng đứng, người ta đã đứng tại điểm B cách chân C...

Xem chi tiết
Bài 34 trang 101 Vở bài tập toán 9 tập 1 Bài 34 trang 101 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 34 trang 101 VBT toán 9 tập 1. Trong hình 45, AC = 8cm, AD = 9,6cm...

Xem chi tiết
Bài 35 trang 102 Vở bài tập toán 9 tập 1 Bài 35 trang 102 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 35 trang 102 VBT toán 9 tập 1. Cho tam giác ABC, trong đó AB = 5cm, AC bằng 8cm ...

Xem chi tiết


Gửi bài