Bài 1. Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Phần câu hỏi bài 1 trang 131, 132 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 1 trang 131, 132 VBT toán 9 tập 2. Khi quay hình chữ nhật ABCD một vòng quanh cạnh CD cố định, ta được một hình trụ. Biết rằng BC = 3 cm; AB = 6 cm. Diện tích xung quanh của một hình trụ bằng...

Xem lời giải

Bài 1 trang 132 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 1 trang 132 VBT toán 9 tập 2. Một hình trụ có bán kính đáy là 7cm, diện tích xung quanh bằng 352 xăng-ti-mét vuông. Khi đó chiều cao của hình trụ là...

Xem lời giải

Bài 2 trang 132 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 2 trang 132 VBT toán 9 tập 2. Điền đủ kết quả vào những ô trống (...) của bảng sau...

Xem lời giải

Bài 3 trang 133 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 3 trang 133 VBT toán 9 tập 2. Chiều cao của một hình trụ bằng bán kính đường tròn đáy. Diện tích xung quanh của hình trụ là 314 xăng-ti-mét vuông. Hãy tính bán kính đường tròn đáy và thể tích hình trụ...

Xem lời giải

Bài 4 trang 133 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 4 trang 133 VBT toán 9 tập 2. Cho hình chữ nhật ABCD (AB = 2a, BC = a). Quay hình chữ nhật đó quanh AB thì được được hình trụ có thể tích V1; quanh BC thì được hình trụ có thể tích V2...

Xem lời giải

Bài 5 trang 133 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 5 trang 133 VBT toán 9 tập 2. Người ta nhúng hoàn toàn một tượng đá nhỉ vào một lọ thủy tinh có nước dạng hình trụ. Diện tích đáy của lọ thủy tinh là 12,8 xăng-ti-mét vuông. Nước trong lọ dâng lên thêm 8,5 mm...

Xem lời giải

Bài 6 trang 134 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 6 trang 134 VBT toán 9 tập 2. Điền đủ kết quả những ô trống (...) trong bảng sau...

Xem lời giải

Bài 7 trang 135 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 7 trang 135 VBT toán 9 tập 2. Đường ống nối hai bể cá trong một thủy cung ở miền nam nước Pháp có dạng một hình trụ với độ dài 30 m. Dung tích của đường ống nói trên là 1800000...

Xem lời giải