Bài 2 trang 132 Vở bài tập toán 9 tập 2


Giải bài 2 trang 132 VBT toán 9 tập 2. Điền đủ kết quả vào những ô trống (...) của bảng sau...

Đề bài

Điền đủ kết quả vào những ô trống (...) của bảng sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Chu vi đường tròn bán kính \(r\) là \(C = 2\pi r.\) Diện tích hình tròn bán kính \(r\) là \(S = \pi {r^2}.\)

+ Hình trụ có \(r\) là bán kính đáy và \(h\) là chiều cao thì  thể tích hình trụ \(V = \pi {r^2}h\), diện tích xung quanh \({S_{xq}} = 2\pi rh\).

Lời giải chi tiết

+ Khi \(r = 1cm\) và \(h = 10cm\) ta có :

- Chu vi đáy : \(C = 2\pi r = 2\pi \left( {cm} \right)\); 

- Diện tích đáy : \({S_d} = \pi {r^2} = \pi \left( {c{m^2}} \right)\);

- Diện tích xung quanh : \({S_{xq}} = 2\pi rh = 2\pi .10 = 20\pi \left( {c{m^2}} \right)\);

- Thể tích : \(V = \pi {r^2}h = \pi .10 = 10\pi \left( {c{m^3}} \right)\).

+ Khi \(r = 5cm\) và \(h = 4cm\) ta có :

\(C = 2\pi r = 10\pi \left( {cm} \right)\);                               \({S_d} = \pi {r^2} = \pi {.5^2} = 25\pi \left( {c{m^2}} \right);\)

\({S_{xq}} = 2\pi rh = 40\pi \left( {c{m^2}} \right)\);                        \(V = \pi {r^2}h = \pi {.5^2}.4 = 100\pi \left( {c{m^3}} \right)\).

+ Khi \(h = 8cm\) và chu vi đáy \(C = 4\pi \) cm ta có :

\(4\pi  = 2\pi r \Rightarrow r = 2cm;\)                          \({S_d} = \pi {r^2} = \pi {.2^2} = 4\pi \left( {c{m^2}} \right);\)

\({S_{xq}} = 2\pi rh = 32\pi \left( {c{m^2}} \right);\)                      \(V = \pi {r^2}h = \pi {.2^2}.8 = 32\pi \left( {c{m^3}} \right)\).

Điền kết quả vào bảng trên.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài